Hamar Naturskole står for 21 av aktivitetene. Vi har også vært så heldige å få med oss Anno Domkirkeodden, Vitensenteret, Norsk Jernbanemuseum, Skogkurs, HHT og Senter for samarbeidslæring for bærekraftig utvikling ved Høgskolen i Innlandet med hver sin aktivitet.

Smakebiter av Naturskolens miljøløype vil du også kunne oppleve og delta på lørdag 27. april på Miljødag i Hamar, samme sted.

Alle foto: Hamar naturskole