Hamarregionen skal være en bærekraftig region, hvor det er lett å leve miljøvennlig. Miljøuka skal bidra til nettopp dette - gjennom en uke viet bærekraft og miljø for alle regionens innbyggere.

Miljøuka er festivalen som ønsker å inspirere deg til å tenke og handle miljøvennlig, og la deg få øyne opp for alle mulighetene som ligger i regionen. Dette gjør vi gjennom et variert og mangfoldig festivalprogram - gjennom kurs, foredrag og aktiviteter.

Bli med og gjør Hamarregionen til et mer miljøvennlig sted bo – kom på Miljøuka!

Se program >


Miljøuka skal
•    bidra til inspirasjon og økt kunnskap om bærekraft, miljø og sirkulær økonomi for regionens innbyggere gjennom blant annet kurs , foredrag, salg av ombruk svarer og åpne arrangementer.
•    ha barn og unge i fokus og bidra til økt kunnskap om temaet bærekraft på utvalgte skoletrinn fra hele regionen, 
•    involvere og engasjere ungdoms- og videregåendeelever 
•    fronte og fremme lokale næringsaktører som satser innen miljø og ombruk og synliggjøre hvilke bærekraftige valgmuligheter som finnes i regionen.
•    Fronte og fremme miljø - og klima organisasjoner og oppfordre til deres deltagelse og synlighet.

Miljøuka er et samarbeid mellom Sirkula IKS og dets fire eierkommuner Hamar, Ringsaker, Løten og Stange, samt Hamar Naturskole. I 2024 gjennomføres Miljøuka 20. – 27. april.

Miljøuka 2024 er sponset av Eidsiva Bioenergi, Østlandet gjenvinning, Sparebankstiftelsen Hedmark, Moelven og Tekna. 

 

Kontakt

Har du ønsker eller innspill ta gjerne kontakt med prosjektleder Karen Tømte på karen.tomte@sirkula.no